1. De Vriendschap met het Theater Floralis geeft recht op toegang tot de door de Vrienden-Stichting georganiseerde Vrienden-activiteiten conform de specifieke Vrienden-categorie (Krokus, Narcis, Lelie, Hyacint, Tulp).
 2. Per Vriendschap geldt de toegang tot Vrienden-activiteiten voor 2 personen. Vrienden vragen toegang voor meer personen vooraf aan via info@vriendentheaterfloralis.nl. De Vrienden-Stichting kan het verzoek inwilligen, eventueel tegen betaling van een bijdrage, of afwijzen vanwege kosten of een maximum aantal aanwezigen.
 3. De Vriendschap met het Theater Floralis geeft recht op gratis toegangskaarten voor een voorstelling van Theater Floralis conform de specifieke Vrienden-categorie (Krokus, Narcis, Lelie, Hyacint, Tulp).
 4. De Vrienden-Stichting verstrekt per gratis toegangskaart een Vrienden-voucher aan de betreffende Vrienden.
 5. De Vrienden-vouchers staan op naam en vermelden een nummer en het theaterseizoen.
 6. Als Vrienden hun Vrienden-vouchers voor een bepaalde voorstelling willen gebruiken, reserveren ze zo tijdig mogelijk via info@theaterfloralis.nl en info@vriendentheaterfloralis.nl (dus allebei).
 7. Reserveringen van Vrienden voor een voorstelling geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van plaatsen en van andere onvoorziene omstandigheden. De Vrienden-Stichting kan geen plaatsen garanderen.
 8. Theater Floralis neemt de Vrienden-vouchers voor het begin van de betreffende voorstelling in en verstrekt de Vrienden hun stoelnummer(s).
 9. Vrienden melden een verhindering voor een gereserveerde voorstelling zo tijdig mogelijk via info@theaterfloralis.nl en info@vriendentheaterfloralis.nl (dus allebei). Theater Floralis kan dan de betreffende plaatsen alsnog verkopen, bijvoorbeeld aan mensen op de wachtlijst.
 10. Als Vrienden verhinderd zijn voor een gereserveerde voorstelling, dan zijn de betreffende Vrienden-vouchers in beginsel ongeldig. Alleen als Theater Floralis de betreffende plaatsen alsnog tegen de normale prijs kan verkopen, dan blijven de Vrienden-vouchers geldig. De Vrienden-Stichting beslist hierover en informeert de Vrienden.
 11. Vrienden-vouchers worden gebruikt in het vermelde theaterseizoen. Ongebruikte Vrienden-vouchers zijn na het betreffende theaterseizoen ongeldig.
 12. Vrienden-vouchers kunnen niet ingewisseld worden voor een geldbedrag of een andere tegenprestatie en geven geen andere rechten dan in deze voorwaarden vermeld.
 13. Vrienden-vouchers zijn bestemd voor de betreffende Vrienden in persoon, die geacht worden er zelf gebruik van te maken, tezamen met hun gasten. Vrienden kunnen hun Vrienden-vouchers niet verkopen aan derden.
 14. De Vrienden-Stichting is niet verantwoordelijk voor de gang van zaken in Floralis en de aanwijzingen van medewerkers van Theater Floralis en derden rondom voorstellingen.
 15. In alle gevallen van een verschil van mening m.b.t. Vrienden-vouchers en andere gebeurtenissen betreffende de Vrienden, de Vrienden-Stichting en deze algemene voorwaarden beslist het bestuur van de Vrienden-Stichting, zo nodig in overleg met Theater Floralis. Deze beslissing is definitief en bindend.