Als Foralis het cultuurgebouw van Lisse is, dan vormt Theater Floralis het kloppende artistieke hart van de podiumkunsten in Lisse en zelfs de regio. Het wil cultuur verspreiden en het publiek uit Lisse en de regio verbinden met die cultuur. Met artiesten en orkesten, met muziek, toneel, cabaret en dans. Samen met bijvoorbeeld De Keukenhof, Museum De Zwarte Tulp en het Lisser Art Museum zet Theater Floralis Lisse in culturele zin op de kaart.

Het is van belang dat u weet dat Theater Floralis geen structurele subsidie ontvangt, zoals de meeste schouwburgen en theaters. Theater Floralis is tot nu toe volledig afhankelijk van kaartverkoop, een enkele sponsor en zo nu en dan een toelage uit een fonds.

De inkomsten van het Theater Floralis zijn amper toereikend om de voorstellingen te bekostigen, inclusief alle technische bijkomstigheden zoals geluid en licht. Er wordt volledig met vrijwilligers gewerkt, net zoals het Theater Floralis voor Frank en Marc al jarenlang een onbetaalde hobby is, wellicht uit de hand gelopen maar nog steeds erg leuk.

Dit alles maakt Theater Floralis enorm kwetsbaar. Vandaar dat enkele betrokken fans van het theater de Stichting Vrienden van Theater Floralis Lisse hebben opgericht. Wij willen met het werven van Vrienden in diverse categorieën zorgdragen voor meer financiële stabiliteit van Theater Floralis. Alle bijdragen van de Vrienden, donoren en sponsoren komen ten goede aan het Theater Floralis en niet aan andere gebruikers van Floralis. Bijvoorbeeld voor bijzondere voorstellingen, redelijke tarieven voor toegangskaarten en benodigde technische apparatuur.

Daarnaast gaan wij regelmatig activiteiten organiseren voor de Vrienden. Om ze bijvoorbeeld met artiesten in contact te brengen, maar ook met elkaar, om presentaties en culturele wandelingen te organiseren, samen een ander theater of museum te bezoeken, etc. Wij willen u als Vriend dichterbij de cultuur brengen en zo iets terug doen voor uw steun!

De Stichting Vrienden van Theater Floralis Lisse (KvK nr. 86169084) is opgericht op 19 april 2022. Een jaar later hebben we bijna 70 Vrienden, zowel particulieren als bedrijven uit Lisse en de rest van de Bollenstreek. De doelstelling van de Stichting luidt: het werven van 'Vrienden’ en hun financiële steun teneinde die naar eigen inzicht van de Stichting ten goede te laten komen aan het Theater Floralis in Lisse en voorts het organiseren van activiteiten ten behoeve van de Vrienden en het Theater Floralis Lisse.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Theater Floralis bestaat uit:

Voorzitter:
Peter (P.W.M.) Steenbergen voorzitter@vriendentheaterfloralis.nl
Secretaris:
Arja van Hage secretaris@vriendentheaterfloralis.nl
Penningmeester:
Ko (J.) Rusman penningmeester@vriendentheaterfloralis.nl

Het adres van de Stichting is:

Heereweg 215
2161BE
Lisse (Bij de Antieke Prenten-winkel van Marc van Brug)

Rabobank NL50 RABO 0197 6468 40
Kamer van Koophandel: 86169084

Theater Floralis Lisse wordt al vele jaren gerund door Frank Schermer Voest en Marc van Brug. Op basis van hun goede contacten met artiesten en theaterbureaus zijn zij in staat om voor een programmering van hoge kwaliteit te zorgen, soms verrassend en altijd succesvol. Met als gevolg dat Theater Floralis veel waardering oogst, zowel bij het publiek als bij artiesten en ook in de pers.

Theater Floralis is een van de meest karakteristieke theaters van Nederland. Artiesten komen hier heel graag optreden. Zowel podiumkunstenaars van nationale en internationale faam als aanstormend talent roemen Theater Floralis om zijn sfeer, gastvrijheid en programmering. En dat geldt ook voor het publiek uit Lisse en de Bollenstreek.

Als gevolg van de programmering in Floralis zijn de voorstellingen van Theater Floralis meestal op maandag gepland. Maar gelet op het gevarieerd aanbod van artiesten en de vraag van het publiek zal Theater Floralis in de toekomst hopelijk meer voorstellingen kunnen realiseren, ook op andere dagen dan maandag.